CV

YRKESBAKGRUNN

Film-Frilanser, Katolsk Informasjonstjeneste
Oktober 2017 –

Kommunikasjonsansvarlig, Stortingsrepresentant Rytman
Mai 2015 – Mars 2017

Frilansjournalist
2013 – 2015

UTDANNING
PR og Markedskommunikasjon, Handelshøyskolen BI
2016 – 2019

Radio- og TV- journalistikk, Skjeberg FHS
2013 – 2014

Medier og Kommunikasjon, Oslo by Steinerskole

FRIVILLIG ARBEID
PR-rådgiver, Ja til Kontanter
2015 – 2016